Blog > Komentarze do wpisu

Normy dotyczące okresowych kontroli instalacji przeciwpożarowych

Instalacje przeciwpożaroweJak wiadomo wszystkim właścicielom bądź też zarządcom budynków w 2010 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznym, w którym są zawarte nowe normy dotyczące okresowych kontroli instalacji przeciwpożarowych. Zaglądając w owe rozporządzenie można dowiedzieć się między innymi, iż wszelkie urządzenia przeciwpożarowe, w tym gaśnice muszą być przedmiotem kontroli technicznej oraz działań konserwujących, które ustalone są przez Polskie Normy związane z systemami PPOŻ.

Nietrudno się domyślić, iż kontroli należy dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta, a te dane można znaleźć w instrukcji obsługi lub na samym urządzeniu. Jednakże niektórzy producenci nie dbają zbytnio o sprawność swoich urządzeń, dlatego przepisy odgórne nakazują, aby owe przeglądy nie mogą być wykonywane rzadziej niż raz do roku. Jeżeli już wiemy co jaki okres powinny być wykonywane kontrolę warto dowiedzieć się, które urządzenia im podlegają, tak by nie było żadnych nieporozumień w czasie kontroli. Do tych urządzeń należą:
- gaśnice zarówno przenośne, przewoźne, stałe jak i półstałe instalacje gaśnicze,

- składniki systemu sygnalizacji pożarowej,

- systemy ostrzegawcze (dźwiękowe),

- oświetlenie ewakuacyjne,

- sprzęt oddymiający,
- hydranty

Oprócz wyżej wymienionych urządzeń przynajmniej raz na pięć lat należy sprawdzić stan wężów, które są elementem wyposażenia hydrantów. Każdy powinien zdawać sobie z istotnej roli instalacji przeciwpożarowych, ponieważ od ich sprawności niejednokrotnie może zależeć życie i zdrowie setek lub tysięcy ludzi przebywających w budynku, kiedy rozpęta się ogień.

Niestety wielu administratorów często zaniedbuje obowiązki związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli w wyniku czego w czasie niespodziewanych problemów cierpią niewinni ludzie, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Na szczęście polskie prawo pod tym względem jest dość restrykcyjne, jeżeli więc w czasie inspekcji budowlanej zostaną wykryte jakieś nieścisłości to właściciel budynku może spodziewać się poważnych problemów. Jeżeli takie nieprawidłowości zostaną wykryte po jakimś wypadku to karą może być nawet wyrok więzienia.

---------------------------------------

gproperties.pl

czwartek, 23 sierpnia 2012, opiekun-nieruchomosci